Γενικός Διευθυντής

Γιώργος Μανωλεσάκης

Ο Γιώργος Μανωλεσάκης είναι από τους πρώτους που αναβίωσε την αμπελουργία στην ιστορική περιοχή αυτή και ασχολείται προσωπικά με το σύνολο των εργασιών της καλλιέργειας των αμπελιών & της παραγωγής των οίνων του κτήματος.

Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την παράδοση αυτού του τόπου στην οινοποιία.

Διευθυντής Πωλήσεων

Σταύρος Μανωλεσάκης

Ο Σταύρος Μανωλεσάκης ασχολείται με την βελτιστοποίηση της αμπελουργικής & παραγωγικής διαδικασίας, ώστε τα κλήματα να μπορούν να αποδώσουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής, που αποτελεί και τον αρχικό στόχο της προσπάθειάς αυτής.

Οδηγός μας αποτελεί η αγάπη για τον οίνο, όπως επίσης και η εκτίμηση για όσα μας προσφέρει.